Missie

Geloof, hoop en liefde voor kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.

GELOOF! God is de Koning van hemel en aarde, Hij regeert! Zijn zoon Jezus stierf voor onze zonden aan het kruis en daardoor kunnen wij vergeven worden. Zodat we niet langer gescheiden van God hoeven te leven. Ik vind het belangrijk dat tieners en kinderen in Zuid-Afrika dit bevrijdende nieuws horen. Dat ze mogen weten dat er Hoop is. Door het geven van Bijbelclub en Youth in verschillende gemeenschappen, townships, bereik ik hen met het evangelie.

HOOP! Deze boodschap van Hoop is wereldwijd, maar ook in Zuid-Afrika nodig. Er is veel gebrokenheid in gezinnen. Mensen die leven in uitzichtloze situaties met de vraag of er wel voldoende eten is. Kinderen en tieners die verwaarloosd, misbruikt of verlaten worden. Ouders die niet voor hun kind kunnen zorgen vanwege verslaving of ziekte. Hoe mooi is het dan als een club een lichtje van hoop mag zijn waar wekelijks naar uitzien wordt. Tijd voor ontspanning op een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en zich geliefd mogen voelen. Even uit de situatie en je gedachten verzetten.

LIEFDE! Ik wil de kinderen Gods liefde laten ontdekken. Ze leren dat ze gewild, geaccepteerd en geliefd worden door God die graag hun Hemelse Vader wil zijn. We hebben allemaal liefde nodig, de wetenschap dat er iemand is die om je geeft en van je houdt. Ik wil graag Gods liefde doorgeven aan hen. Ze leren dat God ieder mens uniek geschapen heeft. Dat Hij graag wil dat we bij Hem horen en voor Hem kiezen, zodat je deel kunt worden van God familie.

Het is mijn verlangen om zoveel mogelijk kinderen en tieners te bereiken. Dat zij Jezus Christus zullen leren kennen als hun Verlosser. En zullen groeien in een persoonlijke relatie met Hem, zodat ze zullen leven als Zijn discipelen.

Statistieken tonen aan dat 80% van de mensen Jezus aanneemt voor hun 14e levensjaar.

CEF heeft dit duidelijk verwoord in het volgende filmpje:https://www.youtube.com/watch?v=1Qdhz3HYulg

Daarom is het zo belangrijk dat deze kinderen en tieners bereikt worden met het evangelie! Ik ben dankbaar dat ik hier mijn steentje aan mag bijdragen. Help jij ook mee? Klik hier om te zien hoe je betrokken kunt raken: http://kristineinafrika.nl/steun-kristine/

De opdracht die de discipelen kregen in Mattheus 28, is ook vandaag de dag nog relevant. Ieder op zijn eigen plek!

Mattheus 28:19-20
‘’Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’’

Matteus 28:19-20
”Daarom moet julle gaan en julle moet die mense van al die volke my dissipels maak. Julle moet hulle doop in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Julle moet vir hulle leer om gehoorsaam te wees aan alles wat Ek vir julle gesê het. En onthou: Ek is altyd by julle, tot die einde van die wêreld.”