Missie

Sinds mei 2017 ben ik in Zuid-Afrika om me in te zetten voor kwetsbare kinderen en tieners in de omgeving van Kaapstad. Zij groeien vaak op in uitzichtloze situaties en komen in aanraking met mishandeling, verwaarlozing en (seksueel) misbruik.

In 2014 heb ik 7 maanden vrijwilligers werk gedaan bij Goeie Hoop en dit heeft mij toen diep geraakt. Ieder kind heeft recht op een liefdevolle basis en een Hoopvolle toekomst. Ik geloof dat God mij naar deze plek roept om juist daar Zijn liefde en licht door te geven.

Geloof, hoop en liefde voor kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika.

Geloof. Ik vind het heel belangrijk dat wereldwijd Gods naam bekend wordt gemaakt. En dat er aan iedereen verteld wordt wie Jezus is en wat Hij voor ons heeft gedaan. Dit d.m.v. kinderbijbelclub en tienerclub in de townships deze kinderen en tieners en zij die bij Goeie Hoop wonen, bekend maken met Gods woord, hen te vertellen en voor te leven wat dit inhoudt. Door een Bijbelse basis te creëren bij de kinderen, hoop ik dat zij van jongs af aan gaan leren wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft.

Hoop. In de townships rondom Kaapstad leven veel kinderen in uitzichtloze situaties. Kinderen die verwaarloosd, misbruikt of verlaten zijn of ouders hebben die niet voor hun kind kunnen zorgen vanwege verslaving of ziekte. Ik wil die kinderen hoop bieden door te vertellen wie God is en daarnaast Remedial Teaching bieden voor kinderen met een onderwijsachterstand. Onderwijs is namelijk een belangrijk item binnen het welbevinden van een kind. Ik heb ervaren dat kinderen het heel moeilijk vinden wanneer zij niet naar school kunnen of hun schoolwerk niet lukt. Zij voelen zich hierdoor minderwaardig en hebben het idee dat zij niet meetellen. Ik vind dat ieder kind recht heeft op (Bijbels) onderwijs en wil hier graag aan mee werken.

Liefde. Wij allemaal hebben liefde nodig, iemand die om je geeft en van je houdt. Zo geldt dat ook voor de kinderen en tieners in Zuid-Afrika. Ik wil Gods liefde doorgeven en de kinderen leren dat zij geliefd en gewild zijn. Dat God ieder mens uniek geschapen heeft en dat Hij heel graag wil dat wij bij Hem horen en voor Hem kiezen.