Welkom op de website van Kristine Burgwal.

’24 mei 2017 ben ik naar de crisisopvang ‘Goeie Hoop’ in Zuid-Afrika vertrokken. Als leerkracht ben ik verantwoordelijk voor de schoolzaken en geef ik leiding aan de Kinderbijbelclub bij Goeie Hoop en in de Townships.’

Aan de voet van het Hottentots-Holland gebergte ligt Child and Youth Care Centre Goeie Hoop.  Dit huis is genoemd naar de beroemde ‘Kaap de Goede Hoop’. Goeie Hoop  is een door de Zuid-Afrikaanse Overheid erkend Child and Youth Care Centre waar kinderen uit noodsituaties een veilig onderkomen ontvangen. De kinderen zijn tussen de 0-18 jaar oud en wonen in huisjes met twee jeugdzorgwerkers en acht kinderen. Door middel van programma’s en therapieën helpen we hen hun trauma te verwerken en wordt er gewerkt aan gezinsherstel of plaatsing in pleeggezinnen. Goeie Hoop kan 50 kinderen huisvesten.

Zie www.goeiehoop.nl voor meer informatie.